o firmie

nasz cel

Priorytetem naszej firmy jest wytwarzanie i dostarczanie produktów o najlepszej jakości oraz zapewnienie naszym Klientom i Kontrahentom pełnej satysfakcji ze współpracy z nami.

polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

polityka-jakosci.jpg W firmie funkcjonuje system HACCP. Ponadto jesteśmy pod bieżącym nadzorem Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, Inspektoratu Jakości Handlowej, Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz innych służb kontrolujących jakość naszych produktów i świadczonych usług.


W 2012 r. w zakładzie został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000. Posiadany certyfikat jest gwarancją, że  kwestie związane z  jakością i bezpieczeństwem żywności są traktowane przez naszą firmę priorytetowo.


profil firmy

Firma AGROPOLE działa na rynku od 1991 roku. Zakład produkcyjno-handlowy znajduje się w Nieprowicach, w województwie świętokrzyskim, na ekologicznie czystym terenie Ponidzia. Oferta firmy obejmuje suszone warzywa i zioła, przyprawy oraz mieszanki warzywno-ziołowe.  Naszym Klientom oferujemy również cebulę prażoną (cebulę smażoną) oraz farsze dla piekarń oraz gastronomii. Poprzez indywidualne podejście do potrzeb naszych Klientów, firma buduje sobie coraz silniejszą pozycję na rynku polskim oraz zagranicznym.

odpowiedzialność społeczna

rf.png Traktujemy naszą działalność biznesową również jako zobowiązanie do osiągania celów społecznie użytecznych. Chcemy budować relacje oparte na szacunku i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Zależy nam na rozwoju i satysfakcji naszych partnerów i pracowników. Uczestniczymy w różnych działaniach o charakterze charytatywnym oraz wspierających społeczność lokalną.

Potwierdzeniem naszych dążeń oraz wiarygodności jest udział w programie "Rzetelna Firma".

usługi

transport

Przy większych zamówieniach dowóz towaru do Klienta gratis. Nasze produkty dostarczamy własnymi środkami transportu lub firmą spedycyjną, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za dostawę.
- dostawa zawsze na czas
- w miejsce wskazane przez Klienta
- szybka i pewna


pakowanie

Oferujemy usługę pakowania towarów pod marką własną Klienta. Nasz towar pakowany jest w opakowania o dowolnie wybranych parametrach. Oferujemy także możliwość pakowania w naszej firmie Państwa produktów.
- wysoka jakość usługi
- korzystanie z najlepszych materiałów
- wysoka wydajność

 

zlecenie

Aby nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani jesteśmy w stanie wytworzyć produkt według indywidualnych preferencji zlecającego.

Oferujemy wytwarzanie produktów zleconych nam przez Państwa, o właściwościach zgodnych z profilem firmy.
- swobodnie wybrane składniki
- dowolne parametry
- gwarancja jakości

 

hurtownia-przypraw.pl

Oferujemy warzywa suszone, zioła oraz ich mieszanki dla Klientów HoReCa oraz profesjonalnych Klientów indywidualnych.

Nasza firma od wielu lat zajmuje się produkcją wysokiej jakości mieszanek z suszonych ziół i warzyw. Podchodzimy do naszej pracy z najwyższą uwagą i starannością. Dzięki temu, naszymi Klientami zostało wiele zakładów spożywczych, hurtowni oraz sklepów z przyprawami. Niniejszy serwis stworzyliśmy głównie z myślą o Klientach prowadzących punkty i lokale gastronomiczne, a także wszystkich innych, dla których przyprawy to coś więcej niż tylko zwykły dodatek do potraw.

hurtownia-przypraw.jpg

klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agropole Władysław Podraza z siedzibą w Nieprowicach, adres: Nieprowice 107, 28-425 Złota, NIP: 657-274-34-26, REGON:260217488, zwana dalej „Firmą”.
 2. Obowiązki w zakresie ochrony danych w Agropole Władysław Podraza wykonuje Władysław Podraza. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@agropole.pl, lub tel. kontaktowym: +48 502 389 815.
 3. Firma przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
  • przedstawienia ofert Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Firmą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  • realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę:
  • podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Firmy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym Firmie usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Firmy,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 6. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • przez czas obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku
   z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Firma kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
   i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Firmę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Firmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub adresem e-mail wskazanym w ust. 2.

AGROPOLE Władysław Podraza

Nieprowice 107, 28-425 Złota,
woj. świętokrzyskie

Telefon:
+48 41 3561195
kom. +48 502 38 98 15

Fax:
+48 41 3561247

internet:
e-mail: biuro@agropole.pl

jakość/technologia: jakosc@agropole.pl 
oferty pracy / CV: kadry@agropole.pl

sklep internetowy: www.hurtownia-przypraw.pl

 

Informacja o dofinansowaniu:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy AGROPOLE Władysław Podraza

wfosigw.jpg

Copyright ® agropole